Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9696 578b
Dubrovnik
Reposted bykurokamiirablackandwhiteverena-i-polalaaMezamesomethingwentwrongblubra
 - co robisz? 
 - czytam.
 - już myślałem że się ambitnie uczysz. 
 - ja nie jestem ambitna, więc nie robię ambitnych rzeczy.
 - no tak, widać jakie dno z ciebie.
 - dobrze że się zgadzamy w tej kwestii.
— grunt to szczerość z rodziną
w ten weekend niechybnie umrę.
Reposted byDangerousHopeAinsworthCass
8398 29cf
Reposted fromkimik kimik viaxmoshix xmoshix
8078 874f
Reposted fromsz4kal sz4kal viakotfica kotfica
wszystko powoli przestaje mieć znaczenie.
Reposted bykotficaAinsworthCass
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viainsolent insolent
Każdy dotyk ma echo.
— świetlicki
Reposted frommesoute mesoute viatobuildahome tobuildahome
Obawiam się, że jestem człowiekiem, który zawsze będzie miał zbyt wiele lub zbyt mało granic.
— Tom Tom
Reposted fromWascon Wascon vianieobecnosc nieobecnosc
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Niedotykanie boli
— .
Reposted frompuella13 puella13 viasognito sognito
at pinterest
Jesteśmy skazani na zgubę, skazani od samego początku, i umrzemy, znając tylko niewielki fragment rzeczywistości, który w dodatku pojmujemy na opak.
— Philip K. Dick, Przez ciemne zwierciadło
"Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens."
— William Wharton - "Ptasiek"
1662 d874
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
 - jak tam dziewczyny, wszystko dobrze?
 - nie. dwie osy i jedna ćma nie żyją, i nie wiemy czy chciały być skremowane czy nie. i jak tak wszystko umiera w niewyjaśnionych okolicznościach, to boimy się że będziemy następne.
— co praca robi z człowiekiem
2858 3f28 500
kocie łby
Reposted fromlaure laure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl