Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kisiel o 23 najlepszy na smutki.
— chyba że nakapie na koc to smutków przybywa
Reposted byxmoshixmy-whole-self
2715 edf2
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka. 
— Marek Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
0398 5951 500
Reposted fromqcharska qcharska
9577 f97b
just like me
Reposted frombrielle brielle
5268 0d6f 500
Reposted fromillustrate illustrate
9712 73d9 500
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vialady-mademoiselle lady-mademoiselle
7962 103b

Outtake for Emma’s protest against Turkish Deputy Prime Minister’s comment! ‘All women to stop laughing in public!’

Reposted fromsarcasticdumpling sarcasticdumpling
5707 1eb9
Reposted fromunco unco viakwiatpomaranczy kwiatpomaranczy
Reposted fromPoranny Poranny
Z czasem samotność głęboko wnika w ciebie i już nie chce stamtąd odejść.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromhermina hermina
1716 0d13
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaintroverted introverted
2607 64a6
Reposted fromlaazy laazy viabonitas bonitas
pomiędzy mną a mną
jest przepaść
lepiej nie patrz
w nią
bo to co kryje się
co żyje na dnie mnie
dopadnie cię i zje
uciekaj
— Piotr Bukartyk
Reposted bymadamebutterflypoezjabonitasholdmyhey-judekotzmarsabrevisanorexianervosakaaziaenfermosmentalesbobinkanieobecnoscawersjafatuBorderlineGirlzaufajswojemuscenarzyscie
Było minęło mówią, a tak na prawdę to wszystko jest i nie mija, bo każda chwila, każde wspomnienie, dobre czy złe zostaje w środku jako wspomnienia, obrazy malowane czasem spędzanym z ludźmi.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Simon Goinard
Reposted bymissadventureMezamePicki91verena-i-pdzonysephirathslowianecznikbeware
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl